Jusuf Thaçi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
99,000.00 €
4,000.00 €
10,565.00 €
15,740.00 €
2,775.00 €
132,080.00 €