Lulzim Rafuna
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
232,450.00 €
34,800.00 €
17,000.00 €
53,520.00 €
9,600.00 €
347,370.00 €