Sasa Rasic
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2014
176,000.00 €
6,000.00 €
56,001.00 €
22,136.00 €
260,137.00 €
2013
176,000.00 €
6,000.00 €
50,010.00 €
22,104.00 €
254,114.00 €
2012
176,000.00 €
6,000.00 €
40,680.00 €
20,976.00 €
243,656.00 €
2011
176,000.00 €
6,000.00 €
28,450.00 €
17,976.00 €
228,426.00 €