Meliza Haradinaj-Stublla
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
600,000.00 €
69,000.00 €
41,000.00 €
7,701.48 €
16,866.28 €
2,911.00 €
737,478.76 €
2020
600,000.00 €
71,000.00 €
16,000.00 €
9,000.00 €
12,921.00 €
108,000.00 €
816,921.00 €