Muhamet Gashi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
4,764.00 €
4,764.00 €