Muhamet Gashi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
3,643.00 €
13,068.00 €
4,764.00 €
21,475.00 €
2020
0.00 €
0.00 €
4,764.00 €
4,764.00 €