Besnik Tahiri
(Zëvendës Kryeministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
265,000.00 €
23,000.00 €
26,110.56 €
14,916.00 €
16,920.00 €
345,946.56 €