Besnik Tahiri
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
265,000.00 €
21,000.00 €
38,893.00 €
48,751.00 €
17,742.00 €
391,386.00 €
2021
265,000.00 €
21,000.00 €
15,054.19 €
33,399.65 €
18,598.86 €
353,052.70 €
2020
265,000.00 €
23,000.00 €
26,110.56 €
14,916.00 €
16,920.00 €
345,946.56 €