Sadika Kofrc
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
0.00 €
17,000.00 €
0.00 €
17,000.00 €
2020
1,160,000.00 €
24,000.00 €
14,184.00 €
1,198,184.00 €