Besart Dreshaj
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
445,000.00 €
16,500.00 €
800.00 €
10,059.66 €
1,080.00 €
473,439.66 €
2020
495,000.00 €
22,000.00 €
0.00 €
13,893.79 €
1,080.00 €
531,973.79 €