Besart Dreshaj
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2020
495,000.00 €
22,000.00 €
13,893.79 €
1,080.00 €
531,973.79 €