Gani Koci
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
186,800.00 €
4,800.00 €
12,000.00 €
14,364.00 €
4,243.20 €
222,207.20 €
2018
192,712.00 €
0.00 €
8.00 €
14,700.00 €
4,243.00 €
211,663.00 €
2017
243,800.00 €
3,000.00 €
1,900.00 €
14,400.00 €
4,080.00 €
267,180.00 €
2016
243,800.00 €
5,000.00 €
8,500.00 €
14,520.00 €
4,080.00 €
275,900.00 €
2015
243,800.00 €
10,000.00 €
13,720.00 €
16,396.00 €
4,080.00 €
287,996.00 €
2014
212,712.00 €
10,000.00 €
290.00 €
16,396.00 €
3,240.00 €
242,638.00 €
2013
229,712.00 €
10,000.00 €
15,500.00 €
12,396.00 €
3,240.00 €
270,848.00 €
2012
216,800.00 €
10,000.00 €
9,500.00 €
12,396.00 €
3,240.00 €
251,936.00 €
2010
80,000.00 €
10,000.00 €
20,000.00 €
25,724.00 €
2,160.00 €
137,884.00 €