Erxhan Galushi
(Zëvendës Ministër i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural)
Krahaso
Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
3,500.00 €
14,400.00 €
17,900.00 €