Erxhan Galushi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
200.00 €
3,500.00 €
2,150.00 €
5,850.00 €
2021
0.00 €
3,500.00 €
0.00 €
3,500.00 €
2020
0.00 €
3,500.00 €
14,400.00 €
17,900.00 €