Vlora Dumoshi
(Ministër i Kulturës)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
50,000.00 €
900.00 €
18,010.34 €
68,910.34 €