Vlora Dumoshi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
50,000.00 €
674.31 €
19,889.96 €
70,564.27 €
2021
50,000.00 €
9,926.22 €
18,564.00 €
78,490.22 €
2020
50,000.00 €
900.00 €
18,010.34 €
68,910.34 €