Rozeta Hajdari
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
50,000.00 €
3,000.00 €
3,336.67 €
4,800.00 €
61,136.67 €