Rozeta Hajdari
(Minister i Tregetisë dhe Industrisë)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
50,000.00 €
3,000.00 €
2,640.00 €
15,852.00 €
71,492.00 €
2021
50,000.00 €
3,000.00 €
900.00 €
15,852.00 €
69,752.00 €
2020
50,000.00 €
3,000.00 €
3,336.67 €
4,800.00 €
61,136.67 €