Taulant Kryeziu
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
710,000.00 €
11,876.00 €
4,800.00 €
726,676.00 €