Ibrahim Makolli
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2015
60,000.00 €
5,000.00 €
400.00 €
13,301.00 €
78,701.00 €
2014
60,000.00 €
5,000.00 €
500.00 €
13,301.64 €
78,801.64 €
2013
60,000.00 €
5,000.00 €
500.00 €
13,301.64 €
78,801.64 €
2012
60,000.00 €
5,000.00 €
600.00 €
13,301.64 €
78,901.64 €
2011
60,000.00 €
5,000.00 €
700.00 €
15,360.00 €
81,060.00 €
2010
160,000.00 €
5,000.00 €
1,220.00 €
20,400.00 €
186,620.00 €