Xhavit Rexhaj
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
170,000.00 €
15,000.00 €
1,050.00 €
17,830.40 €
1,080.00 €
32,400.00 €
4,800.00 €
242,160.40 €
2020
170,000.00 €
15,000.00 €
1,850.00 €
14,630.40 €
1,080.00 €
26,400.00 €
4,800.00 €
233,760.40 €