Yll Rugova
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
225,000.00 €
200,000.00 €
16,816.02 €
14,400.00 €
37,452.00 €
493,668.02 €