Agron Bacaj
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Punëve të Brendshme)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
447,500.00 €
4,000.00 €
100.00 €
10,000.00 €
4,500.00 €
3,000.00 €
469,100.00 €