Driton Bardheci
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
202,623.00 €
15,500.00 €
5,746.00 €
7,200.00 €
2,040.00 €
233,109.00 €
2020
202,623.00 €
15,500.00 €
3,688.00 €
12,884.16 €
2,040.00 €
236,735.16 €