Enver Dugolli
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
263,000.00 €
16,000.00 €
32,455.00 €
15,324.00 €
9,156.00 €
335,935.00 €
2021
263,000.00 €
11,000.00 €
13,452.00 €
15,324.00 €
10,560.00 €
313,336.00 €
2020
223,000.00 €
11,000.00 €
28,596.00 €
9,084.00 €
10,560.00 €
282,240.00 €