Liza Gashi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2020
360,000.00 €
5,500.00 €
743.00 €
11,940.00 €
5,040.00 €
383,223.00 €