Emin Krasniqi
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
395,000.00 €
0.00 €
15,000.00 €
0.00 €
410,000.00 €
2013
400,000.00 €
6,500.00 €
15,000.00 €
0.00 €
421,500.00 €
2012
445,000.00 €
6,500.00 €
15,000.00 €
0.00 €
466,500.00 €
2010
250,000.00 €
0.00 €
12,300.00 €
6,000.00 €
268,300.00 €