Ramë Likaj
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
244,000.00 €
20,000.00 €
104,641.89 €
46,733.11 €
3,240.00 €
418,615.00 €
2020
289,000.00 €
20,000.00 €
62,029.68 €
27,320.00 €
3,240.00 €
401,589.68 €