Yildiray Bayrami
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
377,500.00 €
6,000.00 €
2,000.00 €
12,600.00 €
2,376.00 €
5,400.00 €
405,876.00 €
2020
377,500.00 €
6,000.00 €
10,000.00 €
10,800.00 €
2,376.00 €
5,400.00 €
412,076.00 €