Arbër Tolaj
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
389,300.00 €
24,500.00 €
83,812.15 €
63,907.00 €
11,756.98 €
573,276.13 €
2020
359,300.00 €
24,500.00 €
37,466.81 €
53,289.40 €
11,259.00 €
485,815.21 €