Branislav Nikolic
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
258,500.00 €
37,000.00 €
80,283.83 €
30,558.57 €
6,447.36 €
412,789.76 €
2021
258,000.00 €
31,900.00 €
85,771.56 €
35,490.68 €
7,278.80 €
418,441.04 €
2020
258,500.00 €
0.00 €
77,825.19 €
10,867.82 €
6,478.87 €
353,671.88 €