Branislav Nikolic
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
258,500.00 €
77,825.19 €
10,867.82 €
6,478.87 €
353,671.88 €