Eman Rrahmani
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
89,600.00 €
10,000.00 €
2,111.25 €
21,894.62 €
6,615.80 €
130,221.67 €
2021
89,600.00 €
10,000.00 €
13,023.12 €
20,965.62 €
13,574.40 €
147,163.14 €
2020
89,600.00 €
10,000.00 €
807.00 €
3,082.00 €
9,830.00 €
113,319.00 €