Hajrulla Çeku
(Ministër i Kulturës)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
190,000.00 €
12,000.00 €
1,000.00 €
1,423.12 €
18,156.24 €
22,740.00 €
245,319.36 €
2021
190,000.00 €
12,000.00 €
1,000.00 €
3,056.96 €
21,349.14 €
27,000.00 €
254,406.10 €
2020
190,000.00 €
12,000.00 €
1,000.00 €
1,168.00 €
17,520.00 €
3,600.00 €
225,288.00 €