Hajrulla Çeku
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
190,000.00 €
12,000.00 €
1,000.00 €
1,168.00 €
17,520.00 €
3,600.00 €
225,288.00 €