Haki Abazi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i letrave me vlerë Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
795,000.00 €
29,000.00 €
155,000.00 €
20,550.00 €
18,564.00 €
4,680.00 €
36,000.00 €
1,058,794.00 €
2020
805,000.00 €
31,000.00 €
148,000.00 €
0.00 €
0.00 €
3,600.00 €
48,000.00 €
1,035,600.00 €