Slavisha Filipovic
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2013
70,000.00 €
4,000.00 €
7,000.00 €
34,800.00 €
115,800.00 €
2012
70,000.00 €
4,000.00 €
4,600.00 €
34,200.00 €
112,800.00 €