Ilir Ferati
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
330,000.00 €
23,230.19 €
6,968.40 €
360,198.59 €
2020
360,000.00 €
16,800.00 €
6,720.00 €
383,520.00 €