Ilir Ferati
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2023
60,000.00 €
7,645.00 €
0.00 €
6,995.00 €
74,640.00 €
2022
360,000.00 €
1,060.00 €
16,212.00 €
6,984.00 €
384,256.00 €
2021
330,000.00 €
0.00 €
23,230.19 €
6,968.40 €
360,198.59 €
2020
360,000.00 €
0.00 €
16,800.00 €
6,720.00 €
383,520.00 €