Ilir Ferati
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2020
360,000.00 €
16,800.00 €
6,720.00 €
383,520.00 €