Rrezarta Krasniqi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
90,000.00 €
540.00 €
16,800.00 €
107,340.00 €