Valdete Idrizi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
44,520.00 €
7,500.00 €
17,888.26 €
23,219.89 €
700.00 €
93,828.15 €
2020
44,520.00 €
7,500.00 €
18,404.00 €
19,908.00 €
700.00 €
91,032.00 €