Xhavit Uka
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
5,010,000.00 €
79,000.00 €
15,000.00 €
24,000.00 €
5,128,000.00 €