Yllza Hoti
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2022
309,428.00 €
6,200.00 €
15,842.56 €
24,848.55 €
14,330.47 €
370,649.58 €
2020
308,000.00 €
0.00 €
4,625.31 €
13,101.82 €
12,559.32 €
338,286.45 €