Yllza Hoti
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2020
308,000.00 €
4,625.31 €
13,101.82 €
12,559.32 €
338,286.45 €