Arbëreshë Kryeziu-Hyseni
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
126,800.00 €
19,500.00 €
600.00 €
21,000.00 €
0.00 €
167,900.00 €
2021
213,600.00 €
16,000.00 €
1,900.00 €
21,538.00 €
3,600.00 €
256,638.00 €
2020
0.00 €
11,000.00 €
210.00 €
18,000.00 €
3,600.00 €
32,810.00 €