Gazmend Bytyçi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
129,800.00 €
7,000.00 €
10,935.00 €
5,400.00 €
153,135.00 €