Gazmend Bytyçi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
104,800.00 €
11,500.00 €
520.00 €
41,229.99 €
5,400.00 €
163,449.99 €
2020
129,800.00 €
7,000.00 €
0.00 €
10,935.00 €
5,400.00 €
153,135.00 €