Berat Luzha
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2015
110,000.00 €
5,000.00 €
18,000.00 €
133,000.00 €
2014
210,000.00 €
6,000.00 €
22,000.00 €
238,000.00 €
2013
210,000.00 €
6,000.00 €
12,000.00 €
228,000.00 €
2012
230,000.00 €
7,000.00 €
21,600.00 €
258,600.00 €
2010
230,000.00 €
0.00 €
16,000.00 €
246,000.00 €