Vlora Limani-Hajnuni
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
103,850.00 €
5,500.00 €
4,500.00 €
21,604.84 €
5,316.00 €
140,770.84 €
2020
87,850.00 €
5,500.00 €
2,000.00 €
12,061.83 €
5,316.00 €
112,727.83 €