Shkelzen Hajdini
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
1,095,000.00 €
7,000.00 €
18,337.00 €
1,120,337.00 €