Shaban Shabani
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
42,000.00 €
2,400.00 €
17,478.00 €
61,878.00 €
2020
42,000.00 €
2,400.00 €
15,756.00 €
60,156.00 €