Adelina Grainca
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
157,800.00 €
256,895.00 €
80,000.00 €
9,987.04 €
14,436.00 €
8,011.00 €
527,129.04 €