Adnan Rrustemi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
182,500.00 €
7,000.00 €
6,151.00 €
23,534.65 €
2,476.00 €
7,772.00 €
229,433.65 €
2021
182,500.00 €
7,000.00 €
5,888.00 €
19,933.00 €
2,376.00 €
8,584.00 €
226,281.00 €