Adriana Matoshi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2022
400,000.00 €
3,000.00 €
19,507.03 €
7,560.00 €
430,067.03 €
2021
400,000.00 €
3,000.00 €
20,564.00 €
9,600.00 €
433,164.00 €