Alban Bajrami
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
15,000.00 €
4,204.84 €
15,938.81 €
4,699.00 €
39,842.65 €
2021
15,000.00 €
0.00 €
17,484.00 €
5,006.00 €
37,490.00 €