Alban Bajrami
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
15,000.00 €
17,484.00 €
5,006.00 €
37,490.00 €