Albana Bytyqi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
136,000.00 €
2,297.56 €
20,857.23 €
0.00 €
5,000.00 €
164,154.79 €
2021
136,000.00 €
0.00 €
6,536.00 €
7,200.00 €
7,000.00 €
156,736.00 €