Albana Bytyqi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
136,000.00 €
6,536.00 €
7,200.00 €
7,000.00 €
156,736.00 €