Ardian Gola
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
182,000.00 €
6,450.00 €
7,100.00 €
17,640.00 €
1,080.00 €
214,270.00 €