Ramë Manaj
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2017
245,000.00 €
12,500.00 €
28,918.01 €
286,418.01 €
2016
200,000.00 €
12,500.00 €
25,399.16 €
237,899.16 €
2015
200,000.00 €
12,500.00 €
25,873.56 €
238,373.56 €
2012
280,000.00 €
6,500.00 €
9,240.00 €
295,740.00 €
2011
280,000.00 €
6,500.00 €
18,000.00 €
304,500.00 €
2010
150,000.00 €
24,000.00 €
25,200.00 €
199,200.00 €