Ardian Kastrati
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2022
195,000.00 €
1,007.66 €
16,032.00 €
3,420.00 €
215,459.66 €
2021
195,000.00 €
13,511.61 €
16,140.00 €
3,420.00 €
228,071.61 €