Ariana Musliu-Shoshi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
195,000.00 €
30,000.00 €
2,024.00 €
21,245.07 €
9,516.56 €
257,785.63 €
2021
195,000.00 €
30,000.00 €
2,348.08 €
21,004.10 €
9,931.20 €
258,283.38 €